SWM filozófia

#WaterIsFuture

A globális időjárás változás új megközelítést igényel a vízelvezetés megoldásaiban.

Új környezeti helyzet – új megközelítés – új fogalom.

SWM - Surface Water Management - Felületek csapadékvíz menedzselése.

Miért van szükség SWM gondolkodásra?

Mivel az időjárás extrém módon változik, ezért sokkal komplexebb és kifinomultabb módon kell a felszíni vizeket menedzselni, melynek kettős célja van:

EGZISZTENCIÁNK VÉDELME

Megvédeni az embereket és az épületeket a víz környezetkárosító hatásaitól

JÖVŐNK BIZTOSÍTÁSA

Megvédeni vizeinket az ember környezetkárosító hatásaitól

SWM -Surface Water Management
Felületek csapadékvíz menedzselése

Az urbanizáció hatása a víz-körforgásra

Az urbanizáció hatása a megnövekedett burkolt felületek aránya és ezáltal a lehullott csapadék jelentősen nagyobb részét a felszínen kell összegyűjteni és elvezetni.

A városok csatornahálózatainak korlátai miatt, illetve a klímaváltozás miatt kialakult szélsőséges intenzitású és kiterjedésű csapadékok a csatornahálózat túlterheltségét okozhatják.


15% elszikkasztás >50% felületi vízelvezetés

>50% elszikkasztás 10% felületi vízelvezetés

Urbanizáció

Növekvő burkolt felületek és megnövekvő felszíni vizek.

Klíma változás

Szélsőséges intenzitású és kiterjedésű időjárási események.

Infrastruktúra

Csatornahálózatok vízelvezetési korlátai.

Az ACO SWM filozófiája

Az EU és a hazai rendeletek és útmutatások egyértelműen felismerték a csapadékvíz gazdálkodással kapcsolatos problémák jelentőségét.

Az ACO felismerve a csapadékgazdálkodás jelentőségét a probléma átfogó megoldására kifejlesztette termékrendszerét, melyet egy átfogó szolgáltatási támogatással kiegészítve kínál a környezetünkért aggódó beruházók, tervezők, kivitelezők részére.

A csapadékvíz gazdálkodást gyakran környezettudatos gondolkodásnak is nevezzük. Városi környezetben kialakított burkolt felületeken túlzottan nagy mennyiségű csapadékvíz keletkezik – különösen, ha figyelembe vesszük a klíma változásból eredő szélsőséges intenzitásokat is.

Az elmúlt idők folyamán kialakult rutintól eltérő módon sokkal kifinomultabb vízelvezetési módszerekre van szükség, mint korában. ACO egy komplex rendszer láncot fejlesztett ki a csapadékvíz összegyűjtésére, annak megtisztítására, valamint környezetünkbe való visszajuttatására.

Ezt az átfogó termék rendszert egy még teljesebb szolgáltatási csomaggal tesszük teljessé, és így lehetőségünk nyílik az SWM céljainak megvalósítására.

Rendszereink és szolgáltatásaink alkalmazásával a beruházóknak módjuk van egzisztenciánk és jövőnk védelme érdekében is cselekedni.

EU felelőssége

Új rendeletek és útmutatások.

ACO szolgáltatáslánc

Hozzáértés megosztása és célirányos támogatás.
train design support care

ACO rendszerlánc

Komplett megoldások a felszíni vizek kezelésére.
collect clean hold release

ACOSystem Chain

collect clean hold release

Collect

ACO rendelkezik az építőipari piacon a legnagyobb folyóka választékkal, melyek felhasználási területre szabottan kínálják műszakilag és gazdaságilag is a legmegfelelőbb megoldást. Az összes műszaki megoldás, legyen az rácsos folyóka, egybeöntött folyóka vagy résfolyóka rendszer a rendszer első lépcsőjeként vezeti a csapadékvizet a tisztítási fázishoz.

Clean

ACO folyamatosan fejleszti ásványolaj leválasztó termékkínálatát, mely, mint egyik leglényegesebb eleme a felszíni vizek menedzselése termékláncnak. Termékkínálatunk lefedi a teljes tisztítású és bypass technológiával ellátott berendezések széles kínálatát. Berendezéseink készülhetnek vasbetonból, műanyagból, vagy acéllemezből.

Hold

Csapadékvíz tárolása kontrollált kivezetés vagy elszikkasztás végett. Az STORMBRIXX rendszer illetve a Qmax típusú tározócsöves folyóka rendszert kimondottan arra fejlesztette ki az ACO, hogy az összegyűjtött csapadékvízzel ne terheljük meg a közműhálózatot és lehetőséget adjunk a fenntartható vízgazdálkodásnak. A tárolt csapadékvíz lehetőséget ad másodlagos vízfelhasználásra, illetve egyszerűen áramlás lassító funkcióját alkalmazhatjuk.

Release

A környezettudatos gondolkodás értelmében az összegyűjtött és megtisztított csapadékvízzel nem terheljük a csatornahálózatot, hanem helyben adjuk vissza a környezetnek. Erre az ACO kifejlesztette Stormbrixx típusú építőelemes szikkasztó rendszerét. Ezen rendszer alkalmazásával a korábban összegyűjtött és megtisztított csapadékvizet a beruházás helyszínén juttatjuk vissza a talajnak, és nem terheljük fölöslegesen épített infrastruktúra hálózatunkat.

ACOService Chain

collect clean hold release

Train

A csapadékvizek menedzselése a legdinamikusabban fejlődő építőipari szektor. Új EU-s és hazai szabályozási rendszer folyamatosan változik és fejlődik, mind ezek mellet innovatív termékek és műszaki megoldások követése komoly kihívást jelent a piaci szereplőknek. Az ACO felkészült szakemberei ACO Akadémia sorozatával és helyszíni oktatásokkal segítik a tervezőket, beruházókat és kivitelezők a változások értelmezésével és megértésével.

Design

Csapadékvíz menedzselési tervezés mindig nagyon komplex feladat. Különböző gyártók termékeinek kombinálása rizikót jelent. Az ACO műszaki tanácsadói egy 50 év műszaki tapasztalatával rendelkező céget képviselnek, és folyamatos képzésünknek köszönhetően maximális segítséget nyújthatunk a tervezés folyamán, hogy a tervezők egy koncepcióval kifejlesztett termék rendszert tervezhessenek be.

Support

Az ACO műszaki tanácsadó csapata képes támogató segítséget nyújtani csapadékvíz menedzselési feladatok esetén tervezőknek és kivitelezőknek is. Gyakran a helyszíni segítség, tanácsadás nyújt igazi megoldást a közös cél elérése érdekében. Kollégáink szívesen vonulnak ki a kivitelezés bármely szakaszában, hogy a helyszín ismeretében az adott projektre szabottan a legideálisabb műszaki megoldást kidolgozzák.

Care

Az ACO mint szolgáltatást nyújtó cég, nem elégszik meg egyszerűen az értékesítéssel. Nem hagyjuk magára partnereinket, miután megvásárolták az ACO műszaki megoldásait. Karbantartó és üzemeltetői feladatokat is ellátunk, hogy garantálható legyen rendszerünk megbízható működése.